Ανεξάρτητη διανομή με Fluxbox ή Xfce desktop

Θα το βρείτε εδώ: plop.at