Μια διανομή βασισμένη σε Debian από την Ρωσία

Θα το βρείτε εδώ: pointlinux.org