Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Το Cutefish OS είναι μια διανομή Linux που βασίζεται στο Debian. Ακόμα βρίσκεται σε έκδοση beta.
Download: en.cutefishos.com

CutefishOS 0.8 beta installation guide

CutefishOS 0.8 beta installation guide

CutefishOS 0.8 beta installation guide

CutefishOS 0.8 beta installation guide

CutefishOS 0.8 beta installation guide

CutefishOS 0.8 beta installation guide

CutefishOS 0.8 beta installation guide

CutefishOS 0.8 beta installation guide

CutefishOS 0.8 beta installation guide

CutefishOS 0.8 beta installation guide

CutefishOS 0.8 beta installation guide

CutefishOS 0.8 beta installation guide

CutefishOS 0.8 beta installation guide

CutefishOS 0.8 beta installation guide

CutefishOS 0.8 beta installation guide