Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Το Manjaro είναι μια open-source διανομή Linux που βασίζεται στο Arch Linux
Download: manjaro.org

Manjaro xfce 21.2.2 installation guide

Manjaro xfce 21.2.2 installation guide

Manjaro xfce 21.2.2 installation guide

Manjaro xfce 21.2.2 installation guide

Manjaro xfce 21.2.2 installation guide

Manjaro xfce 21.2.2 installation guide

Manjaro xfce 21.2.2 installation guide

Manjaro xfce 21.2.2 installation guide

Manjaro xfce 21.2.2 installation guide

Manjaro xfce 21.2.2 installation guide

Manjaro xfce 21.2.2 installation guide

Manjaro xfce 21.2.2 installation guide

Manjaro xfce 21.2.2 installation guide

Manjaro xfce 21.2.2 installation guide

Manjaro xfce 21.2.2 installation guide

Manjaro xfce 21.2.2 installation guide