Βασίζεται σε Ubuntu

 Θα το βρείτε εδώ: pearllinux.com