Το Devuan είναι Debian χωρίς το  systemd

Θα το βρείτε εδώ: devuan.org