Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Το Nitrux είναι μια διανομή Linux βασισμένη σε Debian. Χρησιμοποιεί το Calamares installer και το KDE Plasma 5 desktop environment
Download: nxos.org

Nitrux 2.0.0 installation guide

Nitrux 2.0.0 installation guide

Nitrux 2.0.0 installation guide

Nitrux 2.0.0 installation guide

Nitrux 2.0.0 installation guide

Nitrux 2.0.0 installation guide

Nitrux 2.0.0 installation guide

Nitrux 2.0.0 installation guide

Nitrux 2.0.0 installation guide

Nitrux 2.0.0 installation guide

Nitrux 2.0.0 installation guide