Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Το Ubuntu είναι ένα ανοικτού κώδικα, ελεύθερο και δωρεάν λειτουργικό σύστημα βασισμένο στον πυρήνα Linux. Ξεκίνησε το 2004, βασισμένο στη διανομή Debian.
Το Ubuntu χρηματοδοτείται από την Canonical Ltd
Download: ubuntu.com

Ubuntu 21 Desktop installation guide

Ubuntu 21 Desktop installation guide

Ubuntu 21 Desktop installation guide

Ubuntu 21 Desktop installation guide

Ubuntu 21 Desktop installation guide

Ubuntu 21 Desktop installation guide

Ubuntu 21 Desktop installation guide

Ubuntu 21 Desktop installation guideUbuntu 21 Desktop installation guide

Ubuntu 21 Desktop installation guide

Ubuntu 21 Desktop installation guide

Ubuntu 21 Desktop installation guide

Ubuntu 21 Desktop installation guide

Ubuntu 21 Desktop installation guide

Ubuntu 21 Desktop installation guide

Ubuntu 21 Desktop installation guide

Ubuntu 21 Desktop installation guide

Ubuntu 21 Desktop installation guide

Ubuntu 21 Desktop installation guide

Ubuntu 21 Desktop installation guide