Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Το Kubuntu είναι μια διανομή Ubuntu με KDE Plasma

Download: kubuntu.org

Kubuntu 21.10 installation guide

Kubuntu 21.10 installation guide

Kubuntu 21.10 installation guide

Kubuntu 21.10 installation guide

Kubuntu 21.10 installation guide

Kubuntu 21.10 installation guide

Kubuntu 21.10 installation guide

Kubuntu 21.10 installation guide

Kubuntu 21.10 installation guide

Kubuntu 21.10 installation guide

Kubuntu 21.10 installation guide

Kubuntu 21.10 installation guide

Kubuntu 21.10 installation guide

Kubuntu 21.10 installation guide