Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Linux Mint Debian Edition LMDE 4 "Debbie". Είναι μια ειδική έκδοση του Linux Mint που βασίζεται σε Debian Linux

Download: linuxmint.com

Linux Mint LMDE 4 installation guide

Linux Mint LMDE 4 installation guide

Linux Mint LMDE 4 installation guide

Linux Mint LMDE 4 installation guide

Linux Mint LMDE 4 installation guide

Linux Mint LMDE 4 installation guide

Linux Mint LMDE 4 installation guide

Linux Mint LMDE 4 installation guide

Linux Mint LMDE 4 installation guide

Linux Mint LMDE 4 installation guide

Linux Mint LMDE 4 installation guide

Linux Mint LMDE 4 installation guide

Linux Mint LMDE 4 installation guide

Linux Mint LMDE 4 installation guide

Linux Mint LMDE 4 installation guide

Linux Mint LMDE 4 installation guide

Linux Mint LMDE 4 installation guide

Linux Mint LMDE 4 installation guide

Linux Mint LMDE 4 installation guide