Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Είναι μια ελαφριά και σταθερή έκδοση του Linux Mint με Xfce Desktop Environment

Download: linuxmint.com

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide

Linux Mint 20.3 Xfce installation guide