Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Είναι η πιο γνωστή έκδοση του Linux Mint με Cinnamon Desktop Environment

Download: linuxmint.com

Linux Mint 20.3 Cinnamon installation guide

Linux Mint 20.3 Cinnamon installation guide

Linux Mint 20.3 Cinnamon installation guide

Linux Mint 20.3 Cinnamon installation guide

Linux Mint 20.3 Cinnamon installation guide

Linux Mint 20.3 Cinnamon installation guide

Linux Mint 20.3 Cinnamon installation guide

Linux Mint 20.3 Cinnamon installation guide

Linux Mint 20.3 Cinnamon installation guide

Linux Mint 20.3 Cinnamon installation guide

Linux Mint 20.3 Cinnamon installation guide

Linux Mint 20.3 Cinnamon installation guide

Linux Mint 20.3 Cinnamon installation guide

Linux Mint 20.3 Cinnamon installation guide

Linux Mint 20.3 Cinnamon installation guide

Linux Mint 20.3 Cinnamon installation guide