Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Το OpenMandriva Lx είναι μια κοινοτική διανομή Linux. Δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2012, όταν η Mandriva SA εγκατάλειψε την ανάπτυξη του προϊόντος της στην κοινότητα Mandriva.
Download: openmandriva.org

OpenMandriva Lx 4.3 "Dysprosium" installation guide

OpenMandriva Lx 4.3 "Dysprosium" installation guide

OpenMandriva Lx 4.3 "Dysprosium" installation guide

OpenMandriva Lx 4.3 "Dysprosium" installation guide

OpenMandriva Lx 4.3 "Dysprosium" installation guide

OpenMandriva Lx 4.3 "Dysprosium" installation guide

OpenMandriva Lx 4.3 "Dysprosium" installation guide

OpenMandriva Lx 4.3 "Dysprosium" installation guide

OpenMandriva Lx 4.3 "Dysprosium" installation guide

OpenMandriva Lx 4.3 "Dysprosium" installation guide

OpenMandriva Lx 4.3 "Dysprosium" installation guide

OpenMandriva Lx 4.3 "Dysprosium" installation guide

OpenMandriva Lx 4.3 "Dysprosium" installation guide