Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Είναι μια διανομή Linux βασισμένη σε Debian προσανατολισμένη σε δοκιμές ασφαλείας.

Download: kali.org

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide

Kali Linux 2022.1 installation guide