Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Είναι μια διανομή Linux βασισμένη σε Debian προσανατολισμένη στην ασφάλεια.

Download: parrotsec.org

Parrot OS 4.11 installation guide

Parrot OS 4.11 installation guide

Parrot OS 4.11 installation guide

Parrot OS 4.11 installation guide

Parrot OS 4.11 installation guide

Parrot OS 4.11 installation guide

Parrot OS 4.11 installation guide

Parrot OS 4.11 installation guide

Parrot OS 4.11 installation guide

Parrot OS 4.11 installation guide

Parrot OS 4.11 installation guide

Parrot OS 4.11 installation guide

Parrot OS 4.11 installation guide

Parrot OS 4.11 installation guide