Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Είναι μια πολύ ελαφριά διανομή Linux βασισμένη σε Ubuntu με Moksha Desktop. Έχει ελάχιστες απαιτήσεις σε hardware.

Download: bodhilinux.com

Bodhi Linux 6.0 installation guide

Bodhi Linux 6.0 installation guide

Bodhi Linux 6.0 installation guide

Bodhi Linux 6.0 installation guide

Bodhi Linux 6.0 installation guide

Bodhi Linux 6.0 installation guide

Bodhi Linux 6.0 installation guide

Bodhi Linux 6.0 installation guide

Bodhi Linux 6.0 installation guide

Bodhi Linux 6.0 installation guide

Bodhi Linux 6.0 installation guide

Bodhi Linux 6.0 installation guide

Bodhi Linux 6.0 installation guide

Bodhi Linux 6.0 installation guide

Bodhi Linux 6.0 installation guide