Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Είναι μια δημοφιλής διανομή Linux βασισμένη σε Debian.

Download: mxlinux.org

MX Linux 21 Xfce installation guide

MX Linux 21 Xfce installation guide

MX Linux 21 Xfce installation guide

MX Linux 21 Xfce installation guide

MX Linux 21 Xfce installation guide

MX Linux 21 Xfce installation guide

MX Linux 21 Xfce installation guide

MX Linux 21 Xfce installation guide

MX Linux 21 Xfce installation guide

MX Linux 21 Xfce installation guide

MX Linux 21 Xfce installation guide

MX Linux 21 Xfce installation guide

MX Linux 21 Xfce installation guide

MX Linux 21 Xfce installation guide

MX Linux 21 Xfce installation guide