Συνοπτική παρουσίαση με φωτογραφίες

Είναι μια βοηθητική (rescue) διανομή Linux βασισμένη σε Debian.

Download: supergrubdisk.org

Rescatux 0.74

Rescatux 0.74

Rescatux 0.74

Rescatux 0.74

Rescatux 0.74