Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Είναι μια rolling διανομή Linux βασισμένη σε Arch.

Download: garudalinux.org

Garuda KDE Dr460nized 2022 installation guide

Garuda KDE Dr460nized 2022 installation guide

Garuda KDE Dr460nized 2022 installation guide

Garuda KDE Dr460nized 2022 installation guide

Garuda KDE Dr460nized 2022 installation guide

Garuda KDE Dr460nized 2022 installation guide

Garuda KDE Dr460nized 2022 installation guide

Garuda KDE Dr460nized 2022 installation guide

Garuda KDE Dr460nized 2022 installation guide

Garuda KDE Dr460nized 2022 installation guide

Garuda KDE Dr460nized 2022 installation guide

Garuda KDE Dr460nized 2022 installation guide

Garuda KDE Dr460nized 2022 installation guide

Garuda KDE Dr460nized 2022 installation guide

Garuda KDE Dr460nized 2022 installation guide

Garuda KDE Dr460nized 2022 installation guide