Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Mια ακόμα διανομή Linux βασισμένη σε Ubuntu.

Download: ferenos.weebly.com

feren OS 2021.10 installation guide

feren OS 2021.10 installation guide

feren OS 2021.10 installation guide

feren OS 2021.10 installation guide

feren OS 2021.10 installation guide

feren OS 2021.10 installation guide

feren OS 2021.10 installation guide

feren OS 2021.10 installation guide

feren OS 2021.10 installation guideferen OS 2021.10 installation guide

feren OS 2021.10 installation guide

feren OS 2021.10 installation guide

feren OS 2021.10 installation guide

feren OS 2021.10 installation guide

feren OS 2021.10 installation guide

feren OS 2021.10 installation guide

feren OS 2021.10 installation guide

feren OS 2021.10 installation guide

feren OS 2021.10 installation guide