Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Mια rolling διανομή Linux βασισμένη σε Arch.

Download: endeavouros.com

EndeavourOS Atlantis Neo installation guide

EndeavourOS Atlantis Neo installation guide

EndeavourOS Atlantis Neo installation guide

EndeavourOS Atlantis Neo installation guide

EndeavourOS Atlantis Neo installation guide

EndeavourOS Atlantis Neo installation guide

EndeavourOS Atlantis Neo installation guide

EndeavourOS Atlantis Neo installation guide

EndeavourOS Atlantis Neo installation guide

EndeavourOS Atlantis Neo installation guide

EndeavourOS Atlantis Neo installation guide

EndeavourOS Atlantis Neo installation guide

EndeavourOS Atlantis Neo installation guide

EndeavourOS Atlantis Neo installation guide

EndeavourOS Atlantis Neo installation guide

EndeavourOS Atlantis Neo installation guide

EndeavourOS Atlantis Neo installation guide