Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Mια διανομή Linux συμβατή με Red Hat.

Download: almalinux.org

Alma Linux OS 8.5 beta installation guide

Alma Linux OS 8.5 beta installation guide

Alma Linux OS 8.5 beta installation guide

Alma Linux OS 8.5 beta installation guide

Alma Linux OS 8.5 beta installation guide

Alma Linux OS 8.5 beta installation guide

Alma Linux OS 8.5 beta installation guide

Alma Linux OS 8.5 beta installation guide

Alma Linux OS 8.5 beta installation guide

Alma Linux OS 8.5 beta installation guide

Alma Linux OS 8.5 beta installation guide

Alma Linux OS 8.5 beta installation guide

Alma Linux OS 8.5 beta installation guide

Alma Linux OS 8.5 beta installation guide

Alma Linux OS 8.5 beta installation guide