Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Η διανομή Tumbleweed παρέχει μια κυλιόμενη έκδοση του openSUSE Linux όπου περιέχονται οι τελευταίες σταθερές εκδόσεις όλων των προγραμμάτων αντί να βασίζεται σε σταθερές περιοδικές εκδόσεις του κάθε κύκλου ζωής. 
Download: get.opensuse.org

OpenSUSE Tumbleweed installation guide

OpenSUSE Tumbleweed installation guide

OpenSUSE Tumbleweed installation guide

OpenSUSE Tumbleweed installation guide

OpenSUSE Tumbleweed installation guide

OpenSUSE Tumbleweed installation guide

OpenSUSE Tumbleweed installation guide

OpenSUSE Tumbleweed installation guide

OpenSUSE Tumbleweed installation guide

OpenSUSE Tumbleweed installation guide

OpenSUSE Tumbleweed installation guide

OpenSUSE Tumbleweed installation guide

OpenSUSE Tumbleweed installation guide

OpenSUSE Tumbleweed installation guide

OpenSUSE Tumbleweed installation guide

OpenSUSE Tumbleweed installation guide

OpenSUSE Tumbleweed installation guide

OpenSUSE Tumbleweed installation guide

OpenSUSE Tumbleweed installation guide

OpenSUSE Tumbleweed installation guide