Ένα λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα το οποίο στοχεύει να είναι συμβατό με windows NT και πάνω.

Είναι συνέχεια μιας προηγούμενης προσπάθειας για τη δημιουργία ενός ανοιχτού κλώνου των windows 95. Ο κώδικάς του περνάει από εκτενείς ελέγχους για την προστασία από νομικές αντιπαραθέσεις με την Microsoft.

Ο στόχος είναι να μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει ένα δωρεάν λειτουργικό σύστημα συμβατό με windows αντί να περάσει σε άλλη πλατφόρμα όπως το Linux

Δυστυχώς το project έχει μείνει υπερβολικά πίσω.

Μετά την εγκατάσταση κατεβάσαμε το δωρεάν Notepad++ και το εγκαταστήσαμε ακριβώς όπως στα windows

Θα το βρείτε εδώ: www.reactos.org