Αναπτύχθηκε στην Ινδία από λίγους εργαζόμενους της Sun India Engineering Centre

Βασιζόταν στο OpenSolaris

Η τελευταία έκδοση είναι η 0.7.1 και κυκλοφόρησε το 2008

Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ