Βασισμένο στο FreeBSD

Η τελευταία έκδοση με Fluxbox desktop κυκλοφόρησε το 2010. Το 2012 κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση 1.4

Θα το βρείτε εδώ