Ηταν μια υβριδική διανομή βασισμένη σε AROS και Debian Linux

Θυμίζει Amiga OS

Θα το βρείτε εδώ