Το Linux με το όνομα της θεάς Κάλι είναι μια διανομή Linux προσανατολισμένη στον έλεγχο ευπάθειας δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων.

Προέρχεται από την ομάδα που είχε δημιουργήσει στο παρελθόν το BackTrack Linux, βασίζεται στο Debian και χρηματοδοτείται από την Offensive Security

Το Kali περιέχει πολύ χρήσιμα εργαλεία για να κάνουμε έλεγχο στην ασφάλεια του δικού μας δικτύου και να διορθώσουμε πιθανά τρωτά σημεία του. Οπότε μην τα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε δοκιμές πάνω σε άλλους γιατί μπορεί να βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων. 

Το Kali Linux θα το βρείτε εδώ: www.kali.org

Εγκατάσταση Kali με Gnome

\

Χωρίς εγκατάσταση με Enlightenment

Kali με Mate

Kali με XFCE

Kali με LXDE

Πηγή: Kali: το λειτουργικό σύστημα των Hacker στον υπολογιστή σας