Το GhostBSD είναι ένα Unix-like λειτουργικό σύστημα που βασίζεται στο FreeBSD αλλά απευθύνεται και σε αρχάριους χρήστες.

Σε αντίθεση με άλλα BSD όπως FreeBSDNetBSD και OpenBSD που απαιτούν χρήστες με εμπειρία.

Προσφέρει ασφάλεια και σταθερότητα ενώ φυσικά είναι εντελώς δωρεάν

Το BSD (Berkeley Software Distribution - Berkeley Unix) είναι ένα Unix σύστημα που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Berkeley (California) από το 1977 έως το 1995. Από τότε διατηρούνται ορισμένες παραλλαγές ανοιχτού κώδικα τροποποιημένου BSD που συνεχίζουν να αναπτύσσονται και σήμερα (όπως freeBSD, OpenBSD, NetBSD)

Το λειτουργικό σύστημα Mac OS X επίσης χρησιμοποιεί πυρήνα βασισμένο στο BSD και μεγάλο τμήμα των εργαλείων του

Η εγκατάστασή του είναι εύκολη και μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: www.ghostbsd.org είτε με MATE είτε με XFCE desktop

GHOSTBSD με mate

GHOSTBSD με xfce