Βασισμένο σε OpenSolaris υποστήριζε αρχιτεκτονικές SPARC και x86

Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ