Όμορφο Linux βασισμένο στην σταθερότητα του Debian με Xfce desktop

Κατά την εγκατάσταση επιλέξτε English Menu

θα το βρείτε εδώ: handylinux.org