Διαθέσιμο με desktop: Xfce, Mate, Fluxbox, Openbox

Κατάλληλο για όσους θέλουν τη δύναμη ενός Slackware Linux αλλά και την ευκολία στην εγκατάσταση και τη διαχείριση

Θα το βρείτε εδώ: salixos.org