Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Το Fedora είναι μια διανομή Linux που αναπτύσσεται από το Fedora Project με χρηματοδότηση από την Red Hat και άλλες εταιρίες και οργανισμούς.
Έχει την φήμη πως ενσωματώνει νέες τεχνολογίες πολύ πιο γρήγορα από άλλες διανομές.
Download: getfedora.org

Η δοκιμή έγινε σε Oracle VirtualBox virtual machine

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation

Fedora 35 Workstation installation