Γνωρίσαμε την εντυπωσιακή επιφάνεια εργασίας Budgie από την ανεξάρτητη διανομή Solus

Καιρός να τη δούμε και σε διανομή βασισμένη σε Ubuntu, το μεγάλο πλεονέκτημα εδώ είναι η μεγάλη κοινότητα υποστήριξης του Ubuntu

Θα το βρείτε εδώ: budgie-remix.org