Βασίζεται στην απλότητα και τη δύναμη του Arch Linux αλλά δίνεται έμφαση στην  φιλικότητα προς τον χρήστη

Διαθέσιμο με desktop KDE και Xfce

Θα το βρείτε εδώ: manjaro.org