Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Το Ubuntu είναι ένα ανοικτού κώδικα, ελεύθερο και δωρεάν λειτουργικό σύστημα βασισμένο στον πυρήνα Linux. Ξεκίνησε το 2004, βασισμένο στη διανομή Debian.
Το Ubuntu χρηματοδοτείται από την Canonical Ltd
Download: ubuntu.com

Η δοκιμή έγινε σε Oracle VirtualBox virtual machine

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide

Ubuntu 20 workstation installation guide