Η λογική αυτής της διανομής Linux είναι η προστασία των προσωπικών στοιχείων του χρήστη μιας και χρησιμοποιεί το δίκτυο Tor

Το βασικό του πλεονέκτημα είναι πως μπορείτε να το έχετε μαζί σας σε usb και να το χρησιμοποιείτε με ασφάλεια σε οποιονδήποτε υπολογιστή.

Βασίζεται σε Debian 

Θα το βρείτε εδώ: tails.boum.org