Συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης με φωτογραφίες

Το κινέζικο Deepin είναι μια από της ομορφότερες διανομές Linux αυτή τη στιγμή. Βασίζεται σε Debian και χρησιμοποιεί το δικό του Deepin Desktop Environment.
Download:  deepin.org

Η δοκιμή έγινε σε Oracle VirtualBox virtual machine

Deepin Linux installation guide

Deepin Linux installation guide

Deepin Linux installation guide

Deepin Linux installation guide

Deepin Linux installation guide

Deepin Linux installation guide

Deepin Linux installation guide

Deepin Linux installation guide

Deepin Linux installation guide

Deepin Linux installation guide

Deepin Linux installation guide

Deepin Linux installation guide

Deepin Linux installation guide

Deepin Linux installation guide

Deepin Linux installation guide

Deepin Linux installation guide

Deepin Linux installation guide