Βασίζεται σε Debian

Θα το βρείτε εδώ: makululinux.com