Ανεξάρτητη διανομή με KDE από την Τουρκία

Θα το βρείτε εδώ: pisilinux.org