Βασίζεται σε Red Hat και CentOS  και έρχεται με Gnome desktop

Κατηγορία blog

 Βασίζεται σε Manjaro Linux και έρχεται με Mate ή Gnome Desktop

Κατηγορία blog

Η λογική αυτής της διανομής Linux είναι η προστασία των προσωπικών στοιχείων του χρήστη μιας και χρησιμοποιεί το δίκτυο Tor

Κατηγορία blog

Το όνομα του προέρχεται από την ελληνική λέξη “Μαγεία”

Κατηγορία blog

Έρχεται με επιφάνεια εργασίας Cinnamon & Gnome 

Κατηγορία blog

Βασισμένο σε OpenSolaris υποστήριζε αρχιτεκτονικές SPARC και x86

Κατηγορία blog

Το Opensolaris ήταν ένα ανοιχτό λειτουργικό σύστημα που βασίστηκε στο Solaris της Sun Microsystems.

Κατηγορία blog

Έρχεται από την Αυστραλία και είναι διαθέσιμο με desktop Cinnamon, KDE, Xfce, Mate και Gnome

Κατηγορία blog
Σελίδα 1 από 3